1345 (1045) 2018-11-30 - 2018-12-06

Poradnictwo finansowe

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (ul. Legionów 126). Pomoc Ośrodka jest skierowana dla osób nadmiernie zadłużonych lub zainteresowanych przeanalizowaniem umowy zawartej z bankiem. Porady są udzielanie nieodpłatnie.
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej jest organizacją OPP.