1346 (1046) 2018-12-07 - 2018-12-13

Chroń swoje dziecko przed wirusem HPV

Zapraszamy rodziców i opiekunów 13- i 14-letnich dziewczynek mieszkających w Gdyni do zgłoszenia ich do udziału w programie szczepień przeciwko HPV (wirus brodawczaka ludzkiego).
Rejestracji do programu można dokonać:
Online – poprzez stronę www.zdrowie.gdynia.pl
Osobiście – w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, piętro II w godz. 8.00-16.00 (więcej informacji pod nr. tel. 58 880 83 22).
Uwaga! Dziewczynki z rocznika 2004 można zgłosić do programu tylko do 31 grudnia 2018 r. ze względu na fakt, że kwalifikacja do programu odbywa się z uwzględnieniem roku kalendarzowego, w którym dziewczynki kończą 14 lat.
Na stronie www.zdrowie.gdynia.pl znajdują się niezbędne informacje dotyczące programu. Strona stanowi źródło wiedzy na temat szczepień oraz zagrożeń, jakie niesie za sobą wirus HPV.
Szczepienia będą wykonywane szczepionką skierowaną przeciwko czterem typom wirusa HPV, tj. typom 6, 11, 16 i 18. Typy 16 i 18 uznawane są za najbardziej niebezpieczne, według WHO są to czynniki rakotwórcze dla człowieka.
Pełen schemat szczepienia w przypadku dziewczynek do ukończenia 13 roku życia obejmuje podanie pierwszej dawki szczepionki, a następnie po 6 miesiącach podanie drugiej dawki.
Natomiast w przypadku dziewczynek w wieku 14 lat i więcej pełen schemat szczepienia obejmuje podanie pierwszej dawki szczepionki, następnie w odstępie 2 miesięcy od podania pierwszej dawki podanie dawki drugiej, a po 6 miesiącach trzeciej.
Każdorazowe podanie jednej dawki szczepionki będzie poprzedzone kwalifikującym badaniem lekarskim i wymagać będzie zgody rodzica/opiekuna prawnego.
Szczepienia są finansowane przez gdyński samorząd. Program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020” został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni.
Wirus HPV jest bardzo powszechny i odpowiada za powstawanie raka szyjki macicy.

ikona