1346 (1046) 2018-12-07 - 2018-12-13

Gdynia nagrodzona za innowacyjne rozwiązania

Na ogólnopolskiej konferencji „Pokonać bezdomność”, która odbyła się 29 listopada w Warszawie, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z rąk pani Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odebrali wyróżnienie specjalne za innowacyjne formy pomocy osobom bezdomnym.
Konferencja „Pokonać bezdomność” była ogólnopolskim podsumowaniem cyklu konferencji regionalnych, które miały za zadanie promowanie i wymianę dobrych praktyk i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze wsparcia osób bezdomnych w naszym kraju. Konferencje zorganizowała Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gdynię doceniono za osiągnięcia stanowiące istotny wkład w rozwój innowacyjnych form pomocy osobom bezdomnym w Polsce. Wyróżnienie odebrali Jarosław Józefczyk, z-ca dyrektora MOPS w Gdyni i Marcin Kowalewski, kierownik Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej.
Realizowany w naszym mieście projekt „Utrecht” jest zbieżny ze znaną na świecie metodą „housing first”, która w pierwszej kolejności koncentruje się na zapewnieniu osobie bezdomnej bezpiecznego miejsca przebywania. Polega na tym, że uczestnicy zamiast przebywać w schroniskach, przy finansowym wsparciu gminy, wynajmują mieszkania lub pokoje na wolnym rynku.
Udział w projekcie „Utrecht” i zamieszkanie poza schroniskiem pozwala na zerwanie etykiety osoby bezdomnej i rozpoczęcie powrotu do samodzielnego życia. Za obraniem tego kierunku przemawiają również koszty ekonomiczne: wsparcie jednej osoby w projekcie „Utrecht” jest trzy razy tańsze niż wsparcie instytucjonalne w postaci schroniska.
W ostatnich trzech latach w projekcie „Utrecht” uczestniczyło 179 osób, z których 68 kontynuuje go i jest już krok od pełnego usamodzielnienia, blisko 60 osób w ogóle już nie potrzebuje wsparcia systemu pomocy społecznej, a ponad 20 korzysta z niego sporadycznie
Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze gmina inwestuje w rozwój metod wsparcia osób, które doświadczyły bezdomności. Od remontów mieszkań, przy współudziale przyszłych lokatorów (projekt „Gdyńska-Warszawska”) poprzez całą paletę wsparcia dla osób na tzw. pierwszym etapie readaptacji, m.in. adekwatnego do sytuacji wsparcia psychologicznego, prawnego czy finansowego.

ikona