1346 (1046) 2018-12-07 - 2018-12-13

Karta Mieszkańca – informacja

W Radach Dzielnic Karty Mieszkańca wydane są w godzinach otwarcia biur (szczegóły na 12 str. „Ratusza”).
Wyjątek stanowią:
Rada Dzielnicy Obłuże:
– poniedziałek 16.00-18.00,
– czwartek 10.00-13.00.
Rada Dzielnicy Chylonia:
– poniedziałek 10.00-12.00,
– środa 15.00-18.00.

ikona