1346 (1046) 2018-12-07 - 2018-12-13

Kurs zawodowy

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) prowadzi zapisy na bezpłatny kurs dla osób nieposiadających wykształcenia średniego: Opiekun medyczny.
Informacje można uzyskać w siedzibie szkoły, na www.wzspgdynia.pl, i pod nr. tel. 58 620 81 17.