1346 (1046) 2018-12-07 - 2018-12-13

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje mieszkańców Gdyni o zbiórce odpadów niebezpiecznych. Sprzęty należy dostarczyć osobiście do samochodu pod wskazany adres i przekazać kierowcom.
Oddać można: zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiaru telewizora), baterie i akumulatory, termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne, środki ochrony roślin i owadobójcze, farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań nie przyjmujemy), przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.
ORŁOWO, MAŁY KACK, REDŁOWO
Czwartek, 13.12.2018 r.
– 8.30 – SP nr 13, ul. Halicka 8,
– 9.10 – SP nr 11, ul. Wrocławska 52,
– 9.50 – Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, al. Zwycięstwa 194,
– 10.30 – IX LO, ul. Orłowska 57,
– 11.10 – SP nr 8, ul. Orłowska 27/33,
– 11.50-12.30 – Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Cylkowskiego 5.
KARWINY, DĄBROWA, WIELKI KACK
Piątek, 14.12.2018 r.
– 8.30 – SP nr 20, ul. Starodworcowa 36,
– 9.10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Staffa 10,
– 9.50 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Chwaszczyńska 26,
– 10.30 – Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, ul. Wiczlińska 33,
– 11.10-11.50 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73.
Istnieje możliwość oddania we własnym zakresie zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Adresy punktów dostępne są na stronie www.kzg.pl.

ikona