1346 (1046) 2018-12-07 - 2018-12-13

Ogłoszenia

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie zarządu na ul. Warszawskiej 67A na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 7.12.2018 r. do 27.12.2018 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni od stycznia 2019 r. pomoc kuchenną. Praca w godz. 7.30-14.30.
Wymagane doświadczenie: praca w zbiorowym żywieniu.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ofertowy na: najem i obsługę sali bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczenia można odebrać w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miasta (ul. Partyzantów 42).
Termin składania ofert upływa 14 grudnia do godz. 10.00. Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna – hol główny Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia 2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Administracyjnym UMG przy ul. Partyzantów 42.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni sprzątaczkę w wymiarze ¾ etatu. Oferty należy złożyć do 21.12.2018 r.
Więcej informacji udziela kierownik administracji pod nr tel. 58 621 68 91.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni od zaraz w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela j. polskiego – 18 h.
Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 624 09 74.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 221.000 euro na utrzymanie, konserwację i remont urządzeń infrastruktury i oprogramowania Systemu TRISTAR.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp94
Termin składania ofert: 13.12.2018 r. o godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Szkoła Podstawowa nr 51 (ul. Słowackiego 53)
zatrudni na stanowisko pracownika obsługi – sprzątaczki (pełen etat, praca zmianowa) od stycznia 2019 r.
CV należy złożyć w sekretariacie szkoły do 14.12.2018 r.
Szczegóły pod nr. tel. 58 621 72 24.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 (ul. Wrocławska 52)
zatrudni pracownika obsługi na stanowisku sprzątaczki w wymiarze 5/8 etatu, praca w godz. popołudniowych 14.00-19.00.
CV można składać w sekretariacie w godz. 8.00-16.00 lub na adres e-mailowy sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl, tel. 58 664 69 05.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20
zatrudni osobę do sprzątania na 1/2 etatu.
CV należy wysyłać na adres e-mail: k.maka@sp20gdynia.pl lub dwudziestka@sp20gdynia.pl.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 669 03 64.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cylkowskiego 5)
pilnie zatrudni dwóch pracowników na stanowisko sprzątaczki w wymiarze pełnego etatu oraz 1/2 etatu.
CV i podanie o pracę należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.
Informacje pod nr. tel. 58 622 14 34.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o powierzchni 200 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Tucholskiej stanowiącej: część działki nr 43 obręb 0021 Oksywie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00009541/5 do wydzierżawienia na czas oznaczony: do 3 lat z przeznaczeniem na użytkowanie i dojazd do istniejącego bezodpływowego zbiornika kanalizacji sanitarnej. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 72/18/VIII/P.
Wykazy wywieszono przez okres 21 dni: 30.11.2018 r. do 21.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 73/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.11.2018 roku – nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stawnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony o pow. ca 2000 m², obejmującej część działek nr 702, 705, 707, 708 obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, z przeznaczeniem na działkę przydomową oraz ogrodnictwo i sadownictwo.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 28.11.2018 r. do 18.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni jako załącznik do zarządzenia Nr 60/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.11.2018 r., położonej przy ul. Spółdzielczej (część działki nr 3230 obręb 0022 Orłowo) o pow. 400 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na cele rolnicze uprawy jednoroczne. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 30.11.2018 r. do 21.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w postaci organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, poprzez prowadzenie centrum aktywnego mieszkańca w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Przewidywana kwota dotacji w 2019 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 160 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Termin składania ofert ustala się do 19.12.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia, tel. 58 727 39 21.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 68/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.11.2018 r. – nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat o pow. ca 53 m², obejmującej część działek nr 3207,3217,3231,3232 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, z przeznaczeniem na działkę przydomową w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 28.11.2018 r. do 18.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu: stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 71/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.11.2018 r. – nieruchomości położonej przy: ul. Powstania Wielkopolskiego 89-93 o łącznej pow. ca 220 m², obejmującej części działek nr 1028 oraz nr 1047 obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, na ogrodzenie terenu wokół budynku wspólnoty mieszkaniowej;
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 28.11.2018 r. do 19.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 67/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.11.2018 r. – nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowogrodzkiej 34 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat o pow. 52 m², obejmującej część działki nr 590 obręb 0013 Działki Leśne, z przeznaczeniem na zieleń ozdobną.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 30.11.2018 r. do 20.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni jako załącznik do zarządzenia nr 24/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20.11.2018 r., położonej przy ul. Spółdzielczej (część działki nr 3234 obręb 0022 Orłowo) o pow. 2 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na ustawienie oddawczej przydrożnej skrzynki pocztowej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 26.11.2018 r. do 17.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jt. Dz.U. z 2018r., poz.1474) zawiadamia, że 30.11.2018 r. wydano postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki, polegającej na braku wskazania jednostki samorządu terytorialnego, której własnością stają się działki wymienione w punkcie VI decyzji nr RAAII.6740.8.6.2018.DR-1320/ulica z 10.10.2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji drogowej „Budowa ulicy Kwiatkowskiej w Gdyni” na działkach nr : 3038*, 3042*, 3043, 3092, 3093, 3094, 3095*, 3096, 3132, 3133*, 3134/2*, 3135, 3136, 3137, 3138*, 3139, 3176*, 3177, 3180*, 3181*, 3182, 3183, 3184, 3200, 3513*, 3514*, 3134/1, obręb Chwarzno-Wiczlino 0011 (działki objęte projektem podziału).
Z w/w postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w pokoju 423 (tel. 58 668 84 14) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00 środa i piątek w godz. 8.00-12.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jt. Dz.U. z 2017 r., poz.1496 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  • ikonaOpublikowano: 06.12.2018 10:23
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.12.2018 11:25
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona