Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1346 (1046) 2018-12-07 - 2018-12-13

Uczniowie posadzili Dęby Niepodległości

23 listopada uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 posadzili Dęby Niepodległości noszące imiona patronów szkół: inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Niecodzienna uroczystość miała upamiętnić 100. rocznicę odzyskania niepodległości i pozostać pamiątką roku nadania imion, wielkich gdynian i Polaków Technikum Mechanicznemu i Technikum Budowy Okrętów wchodzących w skład CKZiU nr 1. Podczas ceremonii odczytano życiorysy Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, odsłonięto tablice pamiątkowe i symbolicznie podlano nasadzone drzewa. Dęby i pamiątkowe tablice zostały umieszczone na terenach zielonych przed wejściem głównym. Drzewa objęte opieką społeczności szkolnej mają stanowić żywą pamiątkę dla kolejnych pokoleń oraz podkreślać długoletnie tradycje szkolnictwa zawodowego w pięknym budynku szkoły przy ul. Morskiej 79.
Drzewa dostarczył szkole ogrodnik Miasta Gdyni, a tablice pamiątkowe w imieniu całej społeczności szkolnej ufundowała Rada Rodziców. Uroczystość przygotowała i prowadziła wicedyrektor CKZiU nr 1 Katarzyna Lewańczyk.