1346 (1046) 2018-12-07 - 2018-12-13

Zmiany w Programie Osłonowym odpowiedzią na głosy mieszkańców

Zmiany w Programie Osłonowym dla mieszkańców Wzgórza Orlicz – Dreszera. Decyzją nowej Rady Miasta dwukrotnie podniesiono kryterium dochodowe dla osób już objętych wsparciem, a z myślą o tych, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji o przystąpieniu do programu – do grudnia 2019 wydłużono termin złożenia deklaracji o chęci uczestnictwa.
Od kwietnia 2017 roku władze miasta obejmują specjalnym Programem Osłonowym tych mieszkańców osiedla Pekin na Leszczynkach, którzy zadeklarowali chęć wyprowadzenia się z niego do bezpiecznego mieszkania w innej części Gdyni. Warunki życia w tej okolicy są trudne ze względu na mocno ograniczony dostęp do infrastruktury, nawet podstawowej. Powtarzające się w ostatnim czasie pożary odbierają mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Z uwagi na ich dobro, władze miasta Gdyni włączyły Pekin do Gminnego Programu Rewitalizacji, przygotowując dla mieszkańców bezprecedensowe działania o charakterze społecznym. Pomoc samorządu polega m.in. na pokryciu części opłat związanych z wynajęciem mieszkania na wolnym rynku, ale także szeroki wachlarz wsparcia, dzięki któremu rodzina może poprawić swoją sytuację (np. podnosząc kwalifikacje zawodowe) tak, by radzić sobie samodzielnie.
Dziś, ponad półtora roku od uchwalenia przez Radę Miasta Programu Osłonowego, z Pekinu wyprowadziły się już 162 osoby (81 rodzin) z ponad 200 mieszkających tam, gdy program się rozpoczynał.
– Coraz trudniejsza sytuacja, w jakiej praktycznie z każdym dniem znajdowali się mieszkańcy Wzgórza Orlicz-Dreszera, skłoniła nas do podjęcia nadzwyczajnych działań – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Efekty realizacji Programu Osłonowego przeszły nasze oczekiwania. Z Pekinu wyprowadziła się już ponad połowa dotychczasowych mieszkańców, ale wciąż są rodziny, którym nasza pomoc jest potrzebna. Cieszę się, że na jednej z pierwszych sesji Rada Miasta nowej kadencji przyjęła uchwałę dającą gdynianom pewność otrzymania długofalowego, kompleksowego wsparcia ze strony samorządu.
Uchwała Rady Miasta wprowadza dwie ważne zmiany dotyczące realizacji Programu Osłonowego.
Po pierwsze, wydłużony zostaje termin złożenia deklaracji o uczestnictwie: teraz mieszkańcy Pekinu mają na to czas do 31 grudnia 2019 r.
Po drugie: ponieważ część osób już objętych Programem Osłonowym potrzebuje wsparcia finansowego, do 500 proc. wzrasta uprawniające do jego otrzymania kryterium dochodowe, wynikające z Ustawy o pomocy społecznej.
Reagujemy na bieżąco i w każdej sytuacji dopasowujemy ofertę wsparcia do realnych potrzeb, wydłużając je tam, gdzie to konieczne. – przyznaje wiceprezydent Michał Guć. – Pragnę jednak podkreślić, że to podwyższone kryterium stosuje się tylko wobec osób i rodzin, które już wyprowadziły się ze Wzgórza Orlicz-Dreszera i potrzebna jest kontynuacja wsparcia.
Przy ul. Orlicz-Dreszera 11 (w pobliżu budynku OPEC) wciąż działa Punkt Informacyjny, w którym dyżurują pracownicy Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyjaśnią, jak zgłosić się do Programu Osłonowego, udzielą informacji np. na temat ubiegania się o lokal komunalny. Punkty jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 11.00-14.00, we wtorki w godz. 16.00-19.00. W soboty i niedziele działa alarmowo nr 797 993 627.

ikona