1347 (1047) 2018-12-14 - 2018-12-20

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Roz­woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
– dzieci w wieku 2,5-5 lat, nie­uczęszczające na co dzień do przedszko­la, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w go­dzinach 15.00-17.00;
– dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62) 15 grudnia w godz. 9.00-14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Pro­gram realizowany z budżetu gminy.
***
Przedszkole nr 18 (ul. Krawiecka 35) zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat (nieuczęszczające na co dzień do przedszkola) 15 grudnia w godz. 9.30-11.30 na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne.

  • ikonaOpublikowano: 13.12.2018 10:01
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.12.2018 10:04
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona