1347 (1047) 2018-12-14 - 2018-12-20

Pomoc w nauce dla gdyńskiej młodzieży

Fundacja FLY prowadzi zapisy do Klubu Młodzieżowego, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych rodzin.
Klub zaprasza młodzież z klas VII-VIII podstawówki oraz III gimnazjum, zmotywowaną do podciągnięcia się w nauce. Klub oferuje nieodpłatną pomoc w nauce, zajęcia rozwijające osobowość oraz pasje i zainteresowania.
Informacje i zapisy: w biurze Fundacji (ul. Świętojańska 36/2) w dni robocze w godz. 15.00-19.00.

ikona