1347 (1047) 2018-12-14 - 2018-12-20

V Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk

W dniach 6-7 grudnia w Gdyni odbyło się V Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Tradycyjnie, dużo uwagi poświęcono potencjałowi dróg wodnych, głównie Wisły i Odry, jako przyszłych połączeń portów morskich z zapleczem.
Przedstawiono też założenia połączenia Gdyni, Gdańska ze Sztokholmem (Nynäshamn) „autostradą morską”, a także wizję rozwoju autostrady morskiej Gdynia-Karlskrona w korytarz transportowy do Göteborga i Oslo.
Jedno z wystąpień dotyczyło inicjatywy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rozwijania sieci kontaktów naukowych w obszarze Trójmorza (nawiązującego do przedwojennej tradycji Szkoły Morskiej w Gdyni). Krajowa Izba Gospodarki Morskiej przedstawiła propozycję połączenia portów Trójmiasta z tzw. Via Carpathia a PTTK i UG – przedstawiły propozycję promocji Korytarza Bałtyk-Adriatyk jako Nowego Szlaku Bursztynowego.
W Forum, organizowanym w ramach projektu unijnego TENTacle (www.tentacle.eu) uczestniczyło ok. 90 przedstawicieli – gł. ministerstw, regionów, miast, portów morskich, samorządów gospodarczych, instytutów naukowych czy wyższych uczelni, zaangażowanych na rzecz korytarza. Po raz pierwszy, w Forum uczestniczyli samorządowcy ze Szwecji, partnerzy Gdyni w projekcie TENTacle.
Forum to coroczne spotkanie organizowane od 2014 r. przez 6 stowarzyszeń samorządu terytorialnego: Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Związek Miast i Gmin Morskich, Konsorcjum Samorządowe dla Rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty (członkiem tych związków jest Gdynia), a także: Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Autostrady A1 i Stowarzyszenie Polskich Regionów dla Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Ogółem organizacje te skupiają 42 miasta i 8 województw promujących i wspierających powstanie Korytarza Bałtyk-Adriatyk.
Więcej informacji – Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych tel. 58 785 14 20.

  • ikonaOpublikowano: 13.12.2018 12:56
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.12.2018 12:56
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona