1348 (1048) 2018-12-21 - 2019-01-03

Budżet Gdyni na rok 2019

Za nami ostatnia Sesja Rady Miasta, podczas której radni zdecydowali o przyjęciu projektu budżetu miasta na rok 2019. Proponowany budżet miasta Gdyni w 2019 roku ma na celu pełne angażowanie się w realizację zadań ustawowych oraz maksymalne wykorzystanie środków Unii Europejskiej. Za głosowało 21 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.
Ustala się dochody budżetu miasta, na kwotę 1.710.892.556 zł, w tym:
– dochody bieżące 1.469.394.653 zł,
– dochody majątkowe 241.497.903 zł.
Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 1.858.444.237 zł, w tym:
– wydatki bieżące 1.339.070.393 zł,
– wydatki majątkowe 519.373.844 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 147.551.681 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.
Zrównoważenie budżetu nastąpiło na poziomie kwoty 1 miliarda 950 milionów złotych. Kierunki wydatkowania są dość tradycyjne, a mianowicie edukacja transport i infrastruktura miasta, przy czym edukacja w wydatkach bieżących jest na pierwszym miejscu, a w wysiłku inwestycyjnym jest to transport, ponieważ kupujemy zestawy nowego taboru komunikacyjnego – podkreślił Skarbnik Miasta prof. Krzysztof Szałucki.
W strukturze wydatków ogółem w budżecie 2019 r. dominuje finansowanie zadań w działach:
– transport i łączność – 27,0%
– oświata i wychowanie – 25,8%
– opieka społeczna i rodzinna – 14,2%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,8%
– administracja publiczna – 5,1%.
Działy zadaniowe miasta, widziane przez pryzmat wiodących wydatków bieżących 2019 roku, charakteryzują się następującą strukturą wartości realizowanych zadań:
– oświata i wychowanie – 31,3%
– opieka społeczna i rodzinna – 19,7%
– transport i łączność – 14,6%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,6%.
– administracja publiczna – 7,1%.
Biorąc natomiast pod uwagę wydatki majątkowe 2019 r., wartość wiodących zadań przyjmuje następującą strukturę:
– transport i łączność – 59,2%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19,1 %
– oświata i wychowanie – 11,7 %
– kultura fizyczna i sport – 5,9 %.

Zaplanowaliśmy ponad 519 mln złotych na wydatki inwestycyjne, z tego prawie 150 mln złotych to środki, które planujemy pozyskać z projektów Unii Europejskiej. Rok 2019 będzie rokiem transportu, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to niemal 100 mln zł, oświata kolejne 60 mln zł. To trzy zasadnicze pozycje, które łącznie stanowią 90 procent wszystkich planowanych wydatków majątkowych w Gdyni. – podkreślił podczas sesji radny Marcin Wołek. I dodał – Co ważne dochody własne stanowią 63 procent – i to jest właśnie ten fundament bezpieczeństwa rozwoju i długoterminowego planowania Gdyni, Niemal dwie trzecie dochodów wypracowywanych jest tutaj na miejscu, lokalnie – to budżet niezwykle ambitny, prorozwojowy, historyczny.
Projekt budżetu miasta na rok 2019 proponuje utrzymanie dynamiki realizacji zadań bieżących w – ukształtowanych w ciągu 2018 r. – standardach, oraz realizację wszystkich – przewidywanych szczegółowymi planami – celów inwestycyjnych. W ten sposób możliwe jest maksymalne wykorzystanie zakontraktowanych środków pomocowych Unii Europejskiej oraz optymalne zbliżenie do realizacji celów, wyznaczonych Strategią Rozwoju Miasta Gdyni 2030.