1348 (1048) 2018-12-21 - 2019-01-03

Kurs zawodowy

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) prowadzi zapisy na bezpłatny kurs dla osób nieposiadających wykształcenia średniego: Opiekun medyczny.
Informacje można uzyskać w siedzibie szkoły i pod nr. tel. 58 620 81 17.
Więcej na www.wzspgdynia.pl

ikona