1348 (1048) 2018-12-21 - 2019-01-03

Mecz Ekstraklasy – zmiany w organizacji ruchu

21 grudnia w związku z meczem Ekstraklasy (mecz rozgrywany pomiędzy Arką Gdynia a Wisłą Płock o godz. 18.00) na stadionie przy ul. Olimpijskiej przewidywane są następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego:
– maksymalnie 3 godz. przed rozpoczęciem meczu wyłączona z ruchu zostanie strefa obejmująca ulice: Olimpijską, fragment Sportowej (od skrzyżowania z ul. Kazimierza Górskiego w stronę Olimpijskiej) i Wileńskiej (od zjazdu na parking przy hali sportowo-widowiskowej w kierunku skrzyżowania z Olimpijską) – w strefie tej obowiązywać będzie ruch pieszy;
– ok. 2 godz. przed rozpoczęciem rozgrywek wyłączona z ruchu zostanie ul. Małokacka (od skrzyżowania z ul. Konwaliową na Witominie w kierunku Redłowa) oraz fragment ul. Stryjskiej (od skrzyżowania z ul. Halicką w stronę Witomina) – nie będzie możliwości przejazdu w relacji: Witomino-Redłowo/Mały Kack i Redłowo/Mały Kack-Witomino. Na czas zmian (tj. ok. 4 godzin), kierowcy proszeni są o jazdę w ww. relacjach przy wykorzystaniu tras alternatywnych:
– ul. Rolniczą, Kielecką, Drogą Gdyńską/al. Zwycięstwa,
– ul. Chwarznieńską, Obwodnicą Trójmiasta, ul. Chwaszczyńską i Wielkopolską.
Dla kibiców zamierzających dotrzeć na mecz samochodem są miejsca parkingowe na zamkniętej ul. Małokackiej.
Dotarcie samochodem do ww. odcinka drogi będzie możliwe wyłącznie od strony Witomina (jadąc ulicą Rolniczą lub Chwarznieńską lub Wielkokacką aż do skrzyżowania z ulicą Małokacką i dalej, tą ostatnią, w stronę Redłowa). Nie będzie możliwości przejazdu od strony Witomina w bezpośrednie sąsiedztwo stadionu, tj. na ulicę Olimpijską i Stryjską.
Po zakończonym meczu wyjazd z zamkniętej ul. Małokackiej możliwy będzie wyłącznie w stronę skrzyżowania ulic: Małokackiej, Rolniczej, Chwarznieńskiej i Wielkokackiej.
Ruch bez ograniczeń na ulicach: Małokackiej, Stryjskiej, Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej zostanie przywrócony w ciągu ok. pół godz. po skończonym meczu.

ikona