1348 (1048) 2018-12-21 - 2019-01-03

Podziękowania

Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni składa serdeczne podziękowania Henrykowi Bielińskiemu – prezesowi zarządu Piekarsko-Ciastkarskiej Spółdzielni Pracy BOCHEN z Gdyni za ufundowanie poczęstunku podczas wykładu Sławomira Kitowskiego dla mieszkańców Orłowa „Stefan Żeromski w Orłowie i Gdyni a odzyskanie przez Polskę Pomorza”, który odbył się 25 listopada.
***
Organizatorzy II edycji zbiórki darów dla Schroniska „Ciapkowo” w Gdyni Janina Wasylka, Krystyna Stadnicka, dr Jarosław Kłodziński składają podziękowania za wielkie zaangażowanie w zbiórkę. Patronat honorowy nad zbiórką objął prezydent Wojciech Szczurek. Słowa wdzięczności kierują do partnerów: CKZiU nr 2, Szkół Podstawowych nr 33, 43 i 44, Przedszkoli nr 11, 15, 18, 29, 30, 32, 35, 43, 49, Przychodni Weterynaryjnych: „Lupin” z Redy, Tomasza Sujkowskiego, Joanny Bodziak, „Ocelot”, „Zwierzyniec”, Kliniki Weterynaryjnej, Żłobka „Królestwo Maciusia”, Arki Gdynia SSA, Wojciecha Pertkiewicza, Wiesława Dubiela, Magdaleny Smulskiej, Uniwersytetu Morskiego, Koła Naukowego Nautica – Włodzimierz Końcewicz, Twój Zoologiczny &SPA, Biblioteki „Pod Żabką”, Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Centrum Aktywności Seniora, Bożeny Zglińskiej. Jednocześnie zapraszają do udziału w III edycji zbiórki dla Ciapkowa.

ikona