1349 (1049) 2019-01-04 - 2019-01-10

Konsultacje w sprawie zmian statutów dzielnic

Do 11 stycznia 2019 r. trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta oraz z radami dzielnic w sprawie zmian statutów dzielnic Gdyni.
Z projektami statutów można zapoznać się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, w biurach rad dzielnic oraz na stronie www.gdynia.pl/zmianystatutow. Na stronie tej znajduje się także formularz konsultacyjny.
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie w formie pisemnej:
- za pomocą formularza konsultacyjnego na stronie www.gdynia.pl/zmianystatutow
- pocztą elektroniczną na adres: wydz.organizacyjny@gdynia.pl
- pocztą do Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
- bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub w Kancelarii BIS, ul.10 Lutego 24, lub w biurach rad dzielnic (informacja o adresach oraz godzinach pracy biur rad dzielnic na stronie 12).
Formularze konsultacyjne można pobierać i składać w każdym biurze rady dzielnicy, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Rady dzielnic przekazują opinię w formie papierowej lub elektronicznej.
O skutecznym złożeniu opinii decyduje data wpływu. Opinie złożone po 11 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane

ikona