Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1349 (1049) 2019-01-04 - 2019-01-10

Ruszyła XX edycja konkursu „Gdynia bez barier”

Gdynia od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu miasta.
Spektakularną inicjatywą jest cykliczny konkurs „Gdynia bez barier”, którego celem jest wyróżnienie instytucji, organizacji i osób prywatnych – autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy związane z  postrzeganiem osób z niepełnosprawnością. W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom z niepełnosprawnością.

Do 15 lutego można przesyłać zgłoszenia do XX edycji konkursu „Gdynia bez barier”.

Zasady konkursu:
1. Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
– imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
– tytuł programu i cel,
– propozycję innowacji i rozwiązań,
– kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).
2. Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
3. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia – typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.
4. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.

Nagrodami w konkursie są:
– medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier”,
– prawo użytkowania logo „Gdynia bez barier” na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego.
Finał XX edycji konkursu „Gdynia bez barier” planowany jest na maj 2019 r.
Wnioski konkursowe należy składać do 15 lutego w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs „Gdynia bez barier” – XX edycja” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, przesłać e-mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl, bądź nadsyłać pocztą.

ikona