1349 (1049) 2019-01-04 - 2019-01-10

Żłobek na Fikakowie z dofinansowaniem do pobytu dzieci

fot,pixabay

fot,pixabay

Miejsce w żłobku to dla wielu młodych rodziców szansa na powrót do pracy. W tej chwili w Gdyni jest 19 oddziałów żłobkowych, zarówno samorządowych jak i prywatnych, łącznie dla 739 dzieci. 524 miejsca, czyli 71% wszystkich miejsc, to miejsca w żłobkach samorządowych. Dzięki rozstrzygnięciu konkursu na organizację opieki żłobkowej nad dziećmi do lat trzech, w prywatnym żłobku Little Umbrella przy ul. Ks. Siega 6a w Wielkim Kacku rodzice będą płacić za opiekę tyle samo ile w placówkach samorządowych.
 
Miasto Gdynia ogłosiło konkurs na to zadanie 16 października 2018 r. Do konkursu mogły stanąć wszystkie podmioty prowadzące żłobki, które na dzień składania oferty były wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni, posiadały odpowiednią kadrę i prowadziły działalność zgodnie z przepisami z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Do konkursu stanęły dwa podmioty, z czego do drugiego etapu postępowania przeszła tylko jedna spółka - Little Umbrella, sp. z o.o. Ta spółka prowadzi żłobek na osiedlu Fikakowo, gdzie rodzice do tej pory płacili 900 zł za miesiąc. Dzięki konkursowi miejsca w tym żłobku będą dofinansowane przez samorząd i rodzice nie będą płacili więcej niż w żłobkach samorządowych. Miejsca zostały przewidziane dla tych dzieci, których rodzice obecnie czekają w kolejce na miejsce w placówce samorządowej. Będą mogli wybrać, czy czekać nadal czy skorzystać z oferty żłobka Little Umbrella. Nie będzie oddzielnej rekrutacji na te dodatkowe miejsca.
 
 - To zupełnie nowa forma zwiększania liczby miejsc w gdyńskich żłobkach współfinansowanych przez samorząd. Jej zaletą jest przede wszystkim możliwość powiększania puli miejsc dla potrzeb mieszkańców każdej z dzielnic. O ile system sprawdzi się, z pewnością będziemy ogłaszać kolejne konkursy – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 
Ofertę dla młodych rodziców uzupełniają kluby dziecięce. Jest ich w tej chwili 7 (dla 111 dzieci). Opieka w takiej placówce jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W klubie dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.

Na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Zdrowia znajdują się wszystkie informacje, dotyczące miejsc w gdyńskich żłobkach i klubach dziecięcych – www.gcz.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 03.01.2019 11:50
  • ikona

    Autor: Grażyna Pilarczyk (g.pilarczyk@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.01.2019 11:51
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona