1350 (1050) 2019-01-11 - 2019-01-17

Ambulansowe zbiórki krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni zaprasza w styczniu na dwie ambulansowe zbiórki krwi pod hasłem „Pracownicy magistratu krew oddają – gdynian również zapraszają”.
Ambulansowe pobory odbędą się 17 i  31 stycznia.
Krwiobus tradycyjnie zaparkuje na placu Wolnej Polski vis á vis Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego) w godz. 9.00-13.00.