1350 (1050) 2019-01-11 - 2019-01-17

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Roz­woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
– dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszko­la, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44).
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w go­dzinach 15.00-17.00;
– dzieci w wieku 2,5-4 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 29 (ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67) 12 stycznia w godz. 9.00-14.00.
***
Przedszkole nr 18 (ul. Krawiecka 35) zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat (nieuczęszczające na co dzień do przedszkola) na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 19 stycznia w godz. 9.30-11.30.