1350 (1050) 2019-01-11 - 2019-01-17

Do sprzedawców alkoholu

31 stycznia 2019 r. mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2018r. oraz wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2019 r.
Druki oświadczeń można otrzymać w pokoju 223 (II piętro) Urzędu Miasta Gdyni w godz. 8.00-16.00 lub pobrać ze strony internetowej urzędu: www.gdynia.pl/alkohol.
Oświadczenie wraz z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni: nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045 należy złożyć do 31 stycznia 2019 r. w pokoju 223.