1350 (1050) 2019-01-11 - 2019-01-17

Kładka czy wiadukt – wypowiedz się

Po zebraniu argumentów przedstawionych przez gdynian podczas wysłuchania publicznego – czas na ostatni etap konsultacji społecznych w sprawie sposobu połączenia ulic Strzelców (Mały Kack) i Buraczanej (Karwiny).
Od 7 stycznia dostępne są formularze konsultacyjne, za pośrednictwem których mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie dotyczące dwóch proponowanych wariantów inwestycji: kładki pieszo-rowerowej oraz wiaduktu drogowego.
Do 20 stycznia gdynianie mogą przekazać swoje uwagi za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie www.badanialis.pl/karwiny-malykack lub wypełniając jego wersję papierową.
Formularze konsultacyjne w wersji papierowej dostępne są w biurach rad dzielnic Karwiny (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Staffa 10) i Mały Kack (Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Halicka 8) w godzinach ich pracy, a także w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, wejście od ul. Derdowskiego) i w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
W tych miejscach będzie można złożyć wypełnione formularze, a także zapoznać się z materiałami informacyjnymi, w których szczegółowo opisane są oba konsultowane rozwiązania. Dokumenty te można także pobrać ze strony http://lis.gdynia.pl/karwiny-malykack.
Decyzja zostanie opublikowana w raporcie podsumowującym proces konsultacji, który ukaże się najpóźniej 1 marca.