Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1350 (1050) 2019-01-11 - 2019-01-17

Niezwykłe urodziny niezwykłego gdynianina

6 stycznia 90. urodziny obchodził Jerzy Grzywacz – gdyński harcerz z Szarych Szeregów, pseudonim „Tapir”. Żołnierz Armii Krajowej, członek drużyny Lucjana Cylkowskiego, uczestnik Powstania Warszawskiego, doktor fizyki, członek Solidarności i uczestnik obrad Okrągłego Stołu.
W sobotę symboliczne urodziny Jerzego Grzywacza, z należnymi mu honorami, obchodzono na pokładzie ORP „Błyskawica”. W reprezentacyjnym Salonie Kaprów z okazji 90. urodzin życzenia jubilatowi składali oficjele wojskowi, przedstawiciele samorządów i innych instytucji.
Podczas spotkania Jerzy Grzywacz został też odznaczony Orderem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej za „wybitne zasługi w krzewieniu idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
Biogram Jerzego Grzywacza to wielki fragment polskiej historii. Mowa o postaci, która w przedwojennej Gdyni rozpoczęła późniejsze życie pełne aktywności na różnych polach – szczególnie tych związanych z patriotyzmem i walką o wolną ojczyznę.
W dzieciństwie uczęszczał do gdyńskiej „Jedynki”, gdzie wstąpił do drużyny harcerskiej Lucjana Cylkowskiego. Gdy wybuchła druga wojna światowa, już jako „Tapir”, członek Szarych Szeregów, uczestniczył m.in. w akcji małego sabotażu oraz w Powstaniu Warszawskim.
Karierę zawodową powiązał z nauką – był najpierw adiunktem w Katedrze Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, później kierownikiem Zakładu Fizyki Ogólnej Instytutu Fizyki UG. Uczestniczył też w protestach Grudnia ‘70, był członkiem Solidarności na UG.
Z funkcji prodziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego został zdjęty z przyczyn politycznych. Jego działalność naukowa to łącznie 33 prace naukowe z dziedziny fizyki i 2 podręczniki akademickie.
W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako ekspert w podzespole ochrony środowiska. Jest byłym przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Sopotu oraz radnym sejmiku województwa pomorskiego. Współzałożyciel Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i prezes Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Kapitan w stanie spoczynku. Wspólnie z ZHR działa na rzecz polskich harcerzy na Białorusi i Litwie.
Za swoje dokonania został wcześniej odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.