1350 (1050) 2019-01-11 - 2019-01-17

O Marynarce Wojennej RP wiedzą najwięcej

Z okazji 100-lecia powołania Marynarki Wojennej RP, Rada ds. Młodzieży Oddziału Morskiego PTTK zorganizowała dla uczniów szkół gdyńskich Konkurs Wiedzy o Marynarce Wojennej RP.
W konkursie najlepszy okazał się Jakub Pawelec z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, który zajął pierwsze miejsce.
Drugą lokatę uzyskał Tomasz Ickowski z z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, a trzecie miejsce Michał Kwiatkowski z z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych.
Ze szkół podstawowych najlepsza okazała się Konstancja Wdowiak ze Szkoły Podstawowej nr 13.
Gratulujemy.