1350 (1050) 2019-01-11 - 2019-01-17

O Żołnierzach Niezłomnych – zaproszenie do udziału w konkursie wiedzy i plastycznym

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie wiedzy i konkursie plastycznym.
Celem konkursu jest upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, kultywowanie wartości, ideałów i postaw patriotycznych, utrwalanie szacunku i podziwu dla dziedzictwa narodowego. Zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności plastycznych, poszerzanie wiedzy, rozwijania zdolności samodzielnego poszukiwania, zbierania i oceniania informacji.
Konkurs ma dwa oblicza, plastyczne i zmagań drużynowych w obszarze wiedzy historycznej. Zgłoszenia prac plastycznych oraz listy drużyn przyjmowane są do 24 lutego.
Finał odbędzie się 27 lutego.
Szczegółowe informacje (w tym regulamin, kartka zgłoszeń oraz lista lektur) dostępne są na stronie internetowej organizatora www.konkursniezlomnigd.wixsite.com/niezlomni.
Patronem wydarzenia jest gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Konkurs dofinansowano ze środków miasta.