1350 (1050) 2019-01-11 - 2019-01-17

Ogłoszenie

Kaszubska Fundacja Pomocy Potrze­bującym:
– przyjmuje interesantów w środy w godz. 17.00-19.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27),
– zbiera przedmioty z motywem kaszub­skim w środy i czwartki w godz 12.00-13.30 w holu YMCA (ul. Żeromskiego 26).
Kontakt tel. 885 031 956.