1350 (1050) 2019-01-11 - 2019-01-17

Ruszają prace nad projektem kolei do północnych dzielnic

Stawiamy krok na drodze do rozbudowy linii kolejowej o północne dzielnice Gdyni i włączenia jej do sieci Polskich Linii Kolejowych. Umowę na dofinansowanie dokumentacji przedinwestycyjnej podpisano 8 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Jej przygotowanie to koszt 3 198 000 zł, z czego ponad 2 mln zł wyłoży Unia.
Cieszymy się, że nasz pomysł i plan na rozbudowę kolei na północ będzie realizowany. To dla nas i mieszkańców północnych dzielnic Gdyni niezwykle dobra wiadomość. Teraz czekamy na kolejne etapy realizacji inwestycji – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. inwestycji.
W ramach projektu zostaną wykonane inwentaryzacje linii i studium wykonalności uwzględniające zakres i koszty robót. Wykonana dokumentacja będzie podstawą do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych w zakresie modernizacji linii kolejowych. Jej sporządzenie pozwoli też wybrać najbardziej korzystny wariant przeprowadzenia prac.
Przygotowanie dokumentacji przedinwestycyjnej umożliwi rozpoczęcie przygotowań do budowy Północnej Kolei Aglomeracyjnej. Połączenie kolejowe wykorzysta m.in. istniejącą infrastrukturę kolejową w celu powiązania centrum i dzielnic północnych (Obłuże, Oksywie, Pogórze i Babie Doły).
Unijne wsparcie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla gdyńskiego projektu to jeden z pięciu projektów, które otrzymały dofinansowanie. Ich łączna wartość to prawie 17,5 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 12 mln zł. Zawarcie umowy to krok do przywrócenia kolejowego połączenia pomiędzy centrum Gdyni a jej północnymi dzielnicami.