1352 (1052) 2019-01-25 - 2019-01-31

Ambulansowe zbiórki krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni zaprasza w styczniu na dwie ambulansowe zbiórki krwi pod hasłem „Pracownicy magistratu krew oddają – gdynian również zapraszają”.
Ambulansowe pobory krwi odbędą się 31 stycznia oraz w lutym: 14 i 21.
Krwiobus tradycyjnie zaparkuje na placu Wolnej Polski vis á vis Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w godz. 9.00-13.00.