1352 (1052) 2019-01-25 - 2019-01-31

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Roz­woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
– dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszko­la, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44).
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w go­dzinach 15.00-17.00;
– dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62) 26 stycznia w godz. 9.00-14.00;
– dzieci w wieku 2,5-4 lat, nie uczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 29 (ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67) 9 lutego w godz. 9.00-14.00;
– dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 6 lutego w godz. 16.30-18.30 do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszu gminy Gdynia.