1352 (1052) 2019-01-25 - 2019-01-31

Do sprzedawców alkoholu

31 stycznia 2019 r. mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2018 r. oraz wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2019 r.
Druki oświadczeń można otrzymać w pokoju 223 (II piętro) Urzędu Miasta Gdyni w godz. 8.00-16.00 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/alkohol.
Oświadczenie wraz z dowodem wpłaty dokonanej w kasie UM Gdyni lub na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni: nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 należy złożyć do 31 stycznia 2019 r. w pokoju 223.