1352 (1052) 2019-01-25 - 2019-01-31

Ogłoszenia

W otwartym konkursie ofert, na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2019, przyznaje się dotacje w sposób następujący:
1) Fundacja Klinika Kultury – „Urodziny w 5 aktach” – 30 000,00 zł (78,8 pkt),
2) Stowarzyszenie Halo Kultura – Erupcja/Wynurzenie – innowacyjny i interdyscyplinarny program kulturalny – 110 000,00 zł (78,8 pkt),
3) Fundacja Klinika Kultury – Akcja/Edukacja 2019 – edukacja kulturalna w Teatrze Gdynia Główna – 25 000,00 zł (76,3 pkt),
4) Fundacja Polihymnia – III Dni Muzyki Wokalnej w Gdyni – 19 485,00 zł (74,5 pkt),
5) Fundacja 4 Sztuki – Wolność, kosmos, improwizacja 2019 – cykl 8 koncertów muzyki improwizowanej – 30 000,00 zł (71,8 pkt),
6) Fundacja Inicjatyw Twórczych Fordewind – Pokaż dokument! Cykl warsztatów i pokazów filmów dokumentalnych dla młodzieży – 35 000,00 zł (71,3 pkt),
7) Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa – Moniuszko odkryty na nowo – 9 000,00 zł (70,3 pkt),
8) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – 12. Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy – 14 000,00 zł (68,3 pkt),
9) Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa – Dni Krytyki Filmowej w Gdyni – edycja II – 23 000,00 zł (68,2 pkt),
10) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – Mistrzowie kina w Gdyńskim Centrum Filmowym –
10 000,00 zł (67,5 pkt),
11) Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa – Kino letnie w Orłowie 2019 – 25 000,00 zł (67,3 pkt),
12) Stowarzyszenie Concertino – Gdyńskie Impresje Muzyczne 2019 – 10 000,00 zł (67,2 pkt),
13) Towarzystwo Miłośników Gdyni – Akademia Głosów Tradycji. Muzyczne dziedzictwo gdynian –
20 000,00 zł (67,0 pkt),
14) Feeria Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne – FreeDOM – ku aktywności osób zagrożonych bezdomnością – 20 000,00 zł (64,8 pkt),
15) Fundacja Pura – Festiwal Open House Gdynia – V edycja – 45 000,00 zł (64,5 pkt),
16) Fundacja Vademecum – Wszystko jest filozofią edycja III – 30 000,00 zł (64,2 pkt),
17) Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra – Wieczory z muzyką organową – kontynuacja cyklu – 9 515,00 zł (63,8 pkt).
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
– przy ul. Manganowej 13, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 322/19/VIII/P, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata o powierzchni 67 m² przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa, oznaczona jako część działki nr 1607 obręb 0023 Pogórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y00018395/2;
– przy ul. Manganowej 13, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 322/19/VIII/P, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata o powierzchni 144 m² przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa oznaczona jako część działki nr 1300 obręb 0023 Pogórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y00010402/9
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 17.01.2019 r. do 3.02.2019 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
zatrudni:
– pracownika obsługi – Strażnika Ruchu Drogowego w pełnym wymiarze godzin na czas określony. CV i podanie o zatrudnienie należy składać w sekretariacie szkoły.
– nauczyciela do Przedszkola nr 53 w pełnym wymiarze godzin – umowa na zastępstwo. CV oraz oświadczenie o niekaralności należy składać w sekretariacie (ul. Wiczlińska 93).
– nauczyciela wspomagającego z uprawnieniami na pełen etat.
CV, list motywacyjny i dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe należy złożyć w sekretariacie (w godz. 8.00-16.00) lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Wiczlińska 93, 81-577 Gdynia z napisem „Nabór na wolne stanowisko nauczyciela”.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni głównego księgowego, ze znajomością księgowości budżetowej oraz kierownika administracji.
Więcej informacji udziela kierownik administracji pod nr. tel. 58 625 40 25.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni pracownika na stanowisku sprzątaczki na 3/4 etatu.
Praca od poniedziałku do piątku w godz. 15.30-21.30. CV należy składać u kierownika administracyjnego szkoły lub przesyłać na adres mailowy: sekretariat@sp48.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 507 203 102.
***
III LO (ul. Legionów 27)
zatrudni od 1.09.2019 r. nauczyciela matematyki.
Mile widziana znajomość języka angielskiego. Kontakt tel. 58 622 18 33.
mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl.
***
ZSO nr 1 (ul. Legionów 27)
zatrudni pracownika obsługi-konserwatora na pełen etat (40/40), wynagrodzenie 1820,00 zł (plus 15% premii i wysługa lat).
Zatrudnienie od 1 lutego 2019 r.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (ul. Energetyków 13)
zatrudni pomoc kuchenną w wymiarze pełnego etatu.
Szczegóły oraz wymagane dokumenty na www.gdynia.pl/bip/praca,1455/nabor-na-stanowisko-pomoc-kucenna,520515.
Oferty można składać do 31.01.2019r.: osobiście w sekretariacie (pon.-piątek 9.00-14.00) lub mailowo: sosw2gdynia@wp.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 (ul. Rozewska 33)
zatrudni w pełnym wymiarze godzin nauczyciela języka polskiego.
Zgłoszenia (CV) należy przesyłać na maila sp40@poczta.fm.
***
Gmina Miasta Gdyni
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji zaprasza do składania ofert na organizację strefy gastronomicznej podczas 21. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w dniach 8-10 marca 2019 r. przy hali Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8.
Oferta i wymagane dokumenty:
1) dokładne oznaczenie organizatora zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i adres firmy, NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, numer telefonu,
2) wskazanie adresu poczty elektronicznej (e-mail),
3) wskazanie proponowanej kwoty netto i brutto za powierzchnię przy Gdynia Arena,
4) podanie proponowanego asortymentu,
5) podanie cen proponowanego asortymentu,
6) datę i miejsce sporządzenia oferty wraz z podpisem organizatora lub osoby go reprezentującej na podstawie pełnomocnictwa.
Oferty należy składać wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs ofert – strefa gastronomiczna” na adres: Urząd Miasta Gdyni – Referat Promocji i PR,
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia. Ofertę należy złożyć do 1 lutego 2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.gdynia.pl/bip/strefagastronomiczna.
Kontakt: Referat Promocji i PR tel. 58 668 25 36, e-mail: turystyka@gdynia.pl.
***
Wykaz wniosków o dotacje na prace przy zabytkach z budżetu Miasta Gdyni na 2019 rok, złożonych w terminie do 10 stycznia 2019 roku
Obiekty wpisane do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:
1. Budynek mieszkalny, ul. Abrahama 28 – remont klatki schodowej
2. Kościół p.w. św. Michała Archanioła, ul. Arciszewskich 2 – renowacja prospektu organowego
3. Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, ul. Armii Krajowej 26 – wymiana okien witrażowych
4. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46 – remont dachu kościoła, malowanie sufitu nawy głównej
5. Budynek mieszkalny, ul. 3 Maja 27-31 – remont elewacji wewnętrznej
6. Budynek mieszkalny, ul. Morska 67 – wymiana okien w klatkach schodowych
7. Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87 – remont elewacji budynku A
8. Budynek mieszkalny, ul. św. Mikołaja 9 – prace przy werandzie i tarasie
9. Budynek mieszkalny „Willa Sokola”, ul. Sieroszewskiego 7 – odtworzenie stolarki ogrodzeniowej, wykonanie izolacji
10. Zespół kościoła parafialnego pw. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, ul. Ujejskiego 40 – renowacja murów oraz schodów zewnętrznych – etap II
11. Kościół pw. św. Wawrzyńca, ul. Źródło Marii 18 – renowacja organów – etap II
12. Budynek „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26 – renowacja drzwi wejściowych
Budynki położone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:
1. Budynek mieszkalny, ul. Abrahama 25 – odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji burzowej, wykonanie hydroizolacji, remont dachu i elewacji
2. Budynek Akwarium Gdyńskiego, al. Jana Pawła II 1 – remont tarasu zewnętrznego
3. Dom zakonny, al. Marsz. Piłsudskiego 2 – wykonanie izolacji, naprawa i renowacja gzymsu, wymiana rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich, renowacja detalu architektonicznego
4. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 57 – remont elewacji tylnej
5. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 103 - remont elewacji frontowej powyżej parteru
6. Budynek mieszkalny, ul. Zygmunta Augusta 13 - remont elewacji dziedzińca B oraz wschodniej
Zakres prac podany został na podstawie wniosków. W niektórych przypadkach zakres nie dotyczy robót konserwatorskich i nie będzie mógł być dotowany. Wszystkie wnioski są obecnie analizowane pod względem zgodności z regulaminem, w tym kompletności. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miasta Gdyni w formie uchwały.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 15.01.2019 r. nr 329/19/VIII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej/Racławickiej o pow. 180 m2, obejmującej część działki nr 2127, obręb 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 17.01.2019 r. do 7.02.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej 139 boks 1 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 17.01.2019 r. do 7.02.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pozarządowych.
Wykaz wywieszono na okres od 16.01.2019 r. do 6.02.2019 r.