1352 (1052) 2019-01-25 - 2019-01-31

Oksywie i Witomino: przestrzeń się zmieni

Laboratorium Innowacji Społecznych czeka na oferty w przetargach dotyczących zmian na Oksywiu i w zachodniej części Witomina-Radiostacji. Dzielnice objęte są Gminnym Programem Rewitalizacji.
Do 21 lutego do godz. 13.00 zgłaszać się mogą zainteresowani opracowaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego i osiedlowych przestrzeni publicznych w zachodniej części Witomina - Radiostacji. W ramach rewitalizacji tej części Gdyni mieszkańcy zyskają przebudowane ulice wewnętrzne, parkingi i ciągi piesze. Zaprojektowane zostanie nowe oświetlenie, pojawią się elementy małej architektury i zieleni. Przebudowane zostanie wejście do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na skraju ul. Nauczycielskiej.
Zainteresowani mogą przystąpić do przetargu w całości lub w jednym z zakresów, który najbardziej odpowiada doświadczeniu wykonawcy w projektowaniu miejskiej przestrzeni.
Pierwszy zakres dotyczy przebudowy ul. Uczniowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nauczycielską. W okolicach szkoły i rozbudowywanego obecnie żłobka ma powstać strefa współdzielona pozbawiona architektonicznych barier oraz miejsca postojowe. Całość z rozwiązaniami podnoszącymi bezpieczeństwo pieszych i uspokajającymi ruch. Zmiany będą dotyczyć także terenu pomiędzy blokami przy ul. Nauczycielskiej 4 i Widnej 3, a Chwarznieńską nr: 4, 6 i 8. Okolica ma być atrakcyjna, estetyczna i ogólnodostępna. Granice określone w tym zakresie sięgają skrzyżowania ulic Uczniowskiej z Chwarznieńską z jednej strony, z drugiej – skrzyżowania z ul. Widną (w pobliżu byłego marketu).
Drugie zadanie obejmuje projekt rozbudowy ulicy Nauczycielskiej – od skrzyżowania z ulicą Pogodną, do granicy lasu. Plan zakłada także zbudowanie wygodnego wejścia do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Niewykluczone, że projektanci przeorganizują sposób parkowania aut wzdłuż ulicy Nauczycielskiej.
Zmiany szykują się też na Oksywiu. Do 7 lutego można składać oferty w przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ul. płk. Dąbka z ulicami Bosmańską i Dickmana. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: zmianę układu drogowego wraz z zaprojektowaniem sieci chodników, okolicznych wjazdów na posesje oraz elementów małej architektury wraz z zielenią towarzyszącą. Przyszły projekt powinien mieć na uwadze historyczne dziedzictwo architektoniczne i ruralistyczne dzielnicy, obszar objęty jest bowiem ochroną konserwatorską. Dlatego ważne będzie takie zaprojektowanie docelowej lokalizacji zabytkowej kapliczki stojącej dziś na rozwidleniu ulic płk. Dąbka i Bosmańskiej, by zachowana została tożsamość Oksywia.
Szczegóły postępowań przetargowych można znaleźć na www.gdynia.pl/bip/lis.
Projekty: „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” oraz „Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.