Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1352 (1052) 2019-01-25 - 2019-01-31

Z mapą ku aktywności rodziców dzieci z autyzmem

29 stycznia odbędzie się kolejny z serii warsztatów dla rodziców dzieci z autyzmem (w ramach projektu Innowacji „Atlas motywacji dla opiekunów dzieci z autyzmem. Z mapą ku aktywności”).
Uczestnicy warsztatu będą pracować nad mapą barier wejścia na rynek pracy. Wspólnie spojrzą na te przeszkody z innej niż dotąd strony; będą pracować metaforą, rysunkiem, coachingiem grupowym. Spotkanie odbędzie się w godz. 9.00-13.00 w Studiu Psychologicznym Joanny Węglarz (pl. Górnośląski 7).
Wstęp bezpłatny, ale obowiązują zapisy: https://twojaamapa3.evenea.pl
Warsztat poprowadzą Anna Szczepkowska i Anna Kobiela-Kanaan.
Innowacja „ATLAS motywacji dla opiekunów dzieci z autyzmem. Z mapą ku aktywności” to szansa na opowiedzenie o trudnościach, ale i zasobach rodziców dzieci z autyzmem szerszej grupie osób. Jej celem jest zwiększenie ich szans powrotu do pracy, z której zrezygnowali, bo konieczne były opieka nad dzieckiem i towarzyszenie mu w terapii.
W ramach innowacji powstaną narzędzia w formie atrakcyjnych wizualnie map mających pomóc rodzicom w podejmowaniu decyzji o przerwie w pracy (czy całkowitej z niej rezygnacji) oraz znalezieniu motywacji i pomocy w skonstruowaniu planu powrotu do aktywności teraz lub w przyszłości.

ikona