1356 (1056) 2019-02-01 - 2019-03-07

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Roz­woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszko­la, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:
– do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w go­dz. 15.00-17.00;
– do Przedszkola nr 29 (ul. Unruga 53, tel. 58 6250967) 9 marca w godz. 9.00-14.00;
– na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 6 marca w godz. 16.30-18.30 do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44).
Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszu gminy Gdynia.