1356 (1056) 2019-02-01 - 2019-03-07

Do „Pracowni” po pracę

Trwają zapisy do gdyńskiego Projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Pracownia”. To propozycja dla osób, które borykają się ze znalezieniem pracy, poszukują miejsca, gdzie można zdobyć nowe kwalifikacje, czy odbyć staże pracownicze i warsztaty zawodowe. Udział w „Pracowni’ jest bezpłatny, wypełniony zajęciami praktycznymi i szkoleniami, a nad wszystkim czuwają doradcy zawodowi i eksperci wyspecjalizowani w pośrednictwie pracy.
Adresatami projektu w pierwszej kolejności mogą być gdynianie korzystający już ze wsparcia miejskich instytucji np. Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
Aby zgłosić się do „Pracowni” należy złożyć formularz rekrutacyjny, który dostępny jest na stronie internetowej oraz w biurze projektu – informuje Beata Prusak, koordynatorka projektu z Laboratorium Innowacji Społecznych. – Kandydaci zapraszani są na spotkanie z grupą złożoną z przedstawicieli partnerów, aby indywidualnie zaproponować udział w jednej ze specjalistycznych ścieżek wsparcia. Obejmują one szkolenia zawodowe, pomoc doradców, pośrednictwo pracy, pomoc psychologiczną oraz staże i praktyki u wybranych pracodawców. Zachęcam do udziału w „Pracowni”. W ubiegłym roku z blisko 200 uczestników co trzeci znalazł zatrudnienie.
Biuro projektu mieści się w Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego)). Szczegóły pod nr. tel. 58 727 39 00 oraz na www.aktywizacjawgdyni.pl.
Projektem „Pracownia” opiekuje się Laboratorium Innowacji Społecznych, które do współpracy zaprosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Fundację Gospodarczą.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona