1356 (1056) 2019-02-01 - 2019-03-07

Ministerialne dotacje na gdyńską kulturę

Jednym z beneficjentów ministerialnych środków jest Teatr Miejski w Gdyni // fot. Jan Ziarnicki

Jednym z beneficjentów ministerialnych środków jest Teatr Miejski w Gdyni // fot. Jan Ziarnicki

Trzy gdyńskie instytucje otrzymały od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na realizację programów kulturalnych i modernizacyjnych. To Biblioteka Gdynia, Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza oraz Muzeum Marynarki Wojennej. Suma przyznanych dotacji wynosi około 470 tysięcy złotych. Środki pomogą w realizacji sześciu projektów.

Najwięcej będzie się działo w Bibliotece Gdynia. Otrzymała ona dofinansowanie na trzy projekty. Pierwszy z nich to Przystań Książki. W jego ramach odbędzie się szereg wydarzeń na plaży. Chodzi o to, żeby wyjść do ludzi, promować czytelnictwo i pokazać, że biblioteka to miejsce, w którym również można liczyć na atrakcje przez cały rok. Na ten cel ministerstwo przyznało 27 660 złotych z programu „Promocja czytelnictwa”. Zakłada on wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych programów, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących  najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Drugi projekt nosi nazwę Praktyka dla praktyka. To ogólnopolski program wymiany bibliotekarzy i pracowników bibliotek. Polega na wysłaniu pracownika do pracy w bibliotece partnerskiej i przyjęciu na jego miejsce osoby o podobnych kwalifikacjach na „zastępstwo”. Dla bibliotekarzy to okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego i nowych inspiracji. Dotacja w wysokości 29 050 złotych została przyznana z programu „Partnerstwo dla książki”. Jego celem jest poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek. Z tego samego programu dofinansowano także projekt Biblioteka Inspiracji: Biblioteka Wiedzy. Jest on skierowany do dorosłych i dzieci. Ma przekonać ludzi do tego, że nauka nie musi być nudna. Środki, jakie instytucja otrzymała na jego realizację z ministerstwa to 20 300 złotych.

Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostał też Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Zostaną przeznaczone na organizację dwóch wydarzeń. 250 tysięcy złotych przyznano na realizację 14. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port. To konkurs teatralny. Wyłonione do niego spektakle polskich twórców sztuk współczesnych rywalizują o nagrodę. Projesjonalne jury wybiera najlepszy z nich. R@port jest połączony z finałem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. To wyróżnienie co roku trafia do autora, który napisze najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną. Dofinansowanie na festiwal przyznano w ramach programu „Teatr i Taniec”, którego założeniem jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze i tańcu. Teatr otrzymał też dotację na realizację projektu „Przygody Remusa, czyli teatr na kaszubskim szlaku”. Ma on upamiętniać, upowszechniać i krzewić wśród ludności kaszubskiej wiedzę o historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległości. Założeniem projektu jest też dotarcie do odbiorców poprzez granie wyjazdowych spektakli „Przygody Remusa” na Kaszubach. Na ten cel ministerstwo przekaże 102 tysiące złotych z programu „Kultura dostępna” dla wspierania zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Natomiast Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni otrzyma 40 tysięcy złotych na modernizację informatyczną. Dofinansowanie pochodzi z programu „Infrastruktura kultury”. Jego celem jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Suma przyznanych gdyńskim instytucjom środków to niemal 470 tysięcy złotych.

  • ikonaOpublikowano: 28.02.2019 15:25
  • ikona

    Autor: Magdalena Czernek (m.czernek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2019 15:25
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona