1356 (1056) 2019-02-01 - 2019-03-07

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 474/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.02.2019 roku - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kapitańskiej 16-18 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat o pow. ca 430 m², obejmującej część działki nr 1102 obręb 0015 Grabówek, z przeznaczeniem na postawienie dwóch szlabanów otwieranych za pomocą sygnałów akustycznych pojazdów uprzywilejowanych.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 27.02.2019 r. do 20.03.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.
Wykaz wywieszono na okres od 20.02.2019 r. do 13.03.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 3309 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni łącznej 815 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, jako załącznik do zarządzenia nr 452/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.02.2019 r. z przeznaczeniem na cele rolnicze – uprawy jednoroczne. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 21.02.2019 r. do 14.03.2019 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia placu Górnośląskiego w Gdyni – etap II.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp4.
Termin składania ofert: 4.03.2019 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na przebudowę placu zabaw na Oksywiu przy ul. Błękitnej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp8.
Termin składania ofert: 8.03.2019 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta położonym w Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych pomiędzy ulicami Bosmańską, Aragońską i Algierską, oznaczonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Oksywie jako działki: nr 1347/2, 1347/3, 1347/4, 1439, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, i 1344 o łącznej powierzchni wynoszącej 11.116 m2, objętych Kw nr GD1Y/0003446/7 i GD1Y/00008394/2 Sądu Rejonowego w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Wykaz będący załącznikiem do zarządzenia nr 461/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdynia z 19.02.2019 r. wywieszony został na okres od 20.02.2019 r. do 13.03.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni, położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Łabędziej 18, oznaczonej jako działka nr 2345/4 o powierzchni 1006 m2, obręb Chwarzno-Wiczlino, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00020350/2. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 444/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.02.2019 r. wywieszony został na okres od 26.02.2019 r. do 19.03.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu udziału 1/81 części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego, oznaczonej jako dz. nr 96, obręb Oksywie – 0021, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. Wykaz wywieszono na okres od 22.02.2019 r. do 15.03.2019 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cylkowskiego 5)
pilnie zatrudni księgową w wymiarze 1/2 etatu (umowa na zastępstwo).
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.
Szczegółowe informacje pod nr. tel. 058 622 14 34 (wew. 33).
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miłe widziane uprawnienia SEP do 1KV. CV należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: ckziu1@ckziu1.gdynia.pl.
Szczegóły pod nr. tel. 58 621 68 91.
***
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (ul. Wiczlińska 93)
zatrudni pracownika obsługi – Strażnika Ruchu Drogowego w pełnym wymiarze godzin na czas określony.
CV i podanie o zatrudnienie należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (al. Zwycięstwa 194)
poszukuje osoby do pracy na stanowisko sprzątaczki w pełnym wymiarze czasu pracy.
Informacje pod nr. tel. 58 624 82 86.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 428, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 473/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni – nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Wejherowskiej, o powierzchni 35 m2, obejmujących części działek nr 2336, 2332, 2348, 2572 obręb 0010 Chylonia, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: GD1Y/00017305/8 i GD1Y/00017303/4, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na osłonę do gromadzenia odpadów.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 20.02.2019 r.

  • ikonaOpublikowano: 28.02.2019 10:32
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2019 12:08
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona