1356 (1056) 2019-02-01 - 2019-03-07

W marcu wybory do Rad Dzielnic Gdyni

W niedzielę 31 marca gdynianie wybiorą radnych dzielnic. Przygotowania do wyborów ruszyły pełną parą.
Zgodnie z podpisanym przez Prezydenta Gdyni zarządzeniem w sprawie wyborów do rad dzielnic Miasta Gdyni, ustalony został kalendarz wyborczy:
– do 11 marca powołane zostaną obwodowe komisje wyborcze;
– 11 marca będzie sporządzony spis wyborców, który zostanie udostępniony do wglądu zainteresowanym wyborcom w Urzędzie Miasta, al. Marsz. Piłsudskiego 52/52 (pok. 60);
– do 18 marca zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o zarejestrowanych kandydatach na radnych;
– do 22 marca wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, w Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków w Urzędzie Miasta, al. Marsz. Piłsudskiego 52/52 (pok. 60);
– 31 marca w godz. 8.00-20.00 odbywać się będzie głosowanie w lokalach obwodowych komisji wyborczych.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), nr tel. 58 66 88 600, 58 66 88 611. Druki zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, zgłoszenia listy kandydatów na radnych, wzór listy poparcia kandydatów na radnych można uzyskać w pok. 216 II piętro lub ze strony www.gdynia.pl/BIP.

ikona