1356 (1056) 2019-02-01 - 2019-03-07

Wiadomości turystyczne

Przystanek Wagabundy zaprasza 11 marca o godz. 19.30 na spotkanie podróżnicze pt. „Swój piąty rok życia spędziłam w podróży”.
Spotkanie odbędzie się w Blues Clubie (ul. Portowa 9).
Wstęp wolny.
***
Klub Krajoznawców „BLIZA” O/M PTTK w Gdyni zaprasza 2 marca na wycieczkę krajoznawczą do Kartuz pn. „Śladami Aleksandra Majkowskiego”. Zbiórka na dworcu PKS Gdynia o godz. 9.00. Odjazd autobusu nr 640 do Kartuz o godz. 9.10. W programie: zwiedzanie na trasie: dworzec PKP, kolegiata Kartuz, grób Aleksandra Majkowskiego, spacer wokół jeziora. Powrót PMK o godz,12.31 z Kartuz, w Gdyni o godz.13.33.
***
Klub Krajoznawców „BLIZA” O/M PTTK Gdynia zaprasza 7 marca o godz. 16.00 na spotkanie klubowe członków i sympatyków towarzystwa w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27).
W programie: postać Aleksandra Majkowskiego i program wycieczek na II kwartał br.

ikona