1356 (1056) 2019-02-01 - 2019-03-07

Zadymiarka w służbie Straży Miejskiej

To urządzenie pozwala skutecznie kontrolować sposób odprowadzania ścieków i wykrywać nielegalne źródła ich odprowadzania, sprawdzać szczelność zbiorników bezodpływowych. Straż Miejska w Gdyni od niedawna dysponuje zadymiarką kanałową, prowadząc systematyczne kontrole w dzielnicach.
Jak sama nazwa wskazuje, zadymiarka to urządzenie, za pomocą którego wytwarzany jest dym, który tłoczy się do rur kanalizacyjnych. Dym naturalnie szuka drogi ujścia. Dzięki temu można sprawdzić, czy znajduje się ono tam, gdzie powinno, czy mamy może do czynienia z nieszczelnościami lub rozgałęzieniem prowadzącym do dodatkowo przyłączonego źródła.
Urządzenie podłączyć można bezpośrednio do prądu lub agregatu, co sprawia, że bez problemu można użyć go podczas działań w terenie.
Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za zanieczyszczanie środowiska grozi 500 złotych mandatu.

ikona