1356 (1056) 2019-02-01 - 2019-03-07

Zapisy do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 (ul. Witomińska 25/27) ogłasza zapisy do:
– Punktu Przedszkolnego nr 1 przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 dla dzieci w wieku od 3 lat z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi;
– Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 dla dzieci z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 6 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym;
– Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 dla dzieci w wieku od 7 lat z niepełnosprawnością intelektualną bądź z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
– Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla absolwentów klas ósmych oraz gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły (tel. 58 620 72 25). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o autyzmie lub sprzężonych niepełnosprawnościach (dotyczy poz. 1 i 2), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dotyczy poz. 1 i 2).
Rekrutacja trwa cały rok.

  • ikonaOpublikowano: 28.02.2019 14:20
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2019 14:24
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona