1357 (1057) 2019-03-08 - 2019-03-14

Jubileusze par małżeńskich

28 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk wręczył gdyńskim parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

jubileusz28021300
O godz. 13.00 jubileusz obchodzili:
Urszula i Eugeniusz Rosiakowie (60 lat)
Helena i Edmund Ćwikowie (50 lat)
Alicja i Józef Filowie (50 lat)
Beata i Marek Kalinowscy (50 lat)
Henryka i Artur Kotowie (50 lat)
Urszula i Adam Matuszewscy (50 lat)
Mirosława i Henryk Palczewscy (50 lat)
Stefania i Konrad Piotrowscy (50 lat)
Wiesława i Eugeniusz Romanowie (50 lat)
Eugenia i Jan Tuskowie (50 lat)

28021500
O godz. 15.00 jubileusz obchodzili:
Danuta i Klaus Blumowie (50 lat)
Edyta i Kazimierz Chmielowie (50 lat)
Barbara i Mieczysław Gołębiowscy (50 lat)
Maria i Wojciech Lipińscy (50 lat)
Krystyna i Jan Mosielscy (50 lat)
Barbara i Wacław Pierniccy (50 lat)
Jadwiga i Władysław Pietkiewiczowie (50 lat)
Danuta i Antoni Rekowscy-Wantoch (50 lat)
Melania i Tadeusz Roguccy (50 lat)
Jadwiga i Władysław Romańscy (50 lat)
Halina i Sergiusz Timoszukowie (50 lat)
Gratulacje!