1357 (1057) 2019-03-08 - 2019-03-14

Przyjdź na Maraton Pisania Projektów do BO

Coraz mniej czasu na zgłoszenie projektów dzielnicowych do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy w przygotowaniu swojego wniosku – koniecznie przyjdź na Maraton Pisania Projektów.

Tegoroczna pula Budżetu Obywatelskiego dla całego miasta to 10 158 500 zł: 8,6 mln zł przeznaczone zostanie na projekty dzielnicowe, a 1,5 mln zł na nową kategorię projektów miejskich, ważnych dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Projekty dzielnicowe, tak jak we wszystkich dotychczasowych edycjach gdyńskiego BO, składamy wypełniając formularz. W wersji elektronicznej dostępny jest na stronie bo.gdynia.pl, w wersji papierowej - w Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 10) oraz w centrach sąsiedzkich przy ul. Lipowa 15 (Wielki Kack), ul. Śmidowicza 49 (Oksywie) oraz ul. Chylońska 237 (Cisowa).
Doskonałą okazją do otrzymania pomocy w jego wypełnieniu, podpowiedzi w sprawie skompletowania niezbędnych dokumentów czy po prostu przedyskutowania swojego pomysłu będzie Maraton Pisania Projektów. W sobotę 9 marca w godz. 10.00-16.00 w budynku IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (wejście od ul. Stryjskiej) czekać będą pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Gdyni i jednostek miejskich zajmujących się najpierw weryfikacją, a później realizacją projektów. Ponieważ w tym roku po raz pierwszy składane projekty dotyczyć mogą także organizacji np. warsztatów, festiwali czy zajęć profilaktycznych, podczas maratonu obecni będą przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Zdrowia oraz wydziałów: kultury i edukacji Urzędu Miasta. Oczywiście, jak zawsze będzie można porozmawiać z przedstawicielami Gdyńskiego Centrum Sportu, Zarządu Dróg i Zieleni oraz wydziałów UM: środowiska, budynków, gospodarki nieruchomościami i geodezji, architektoniczno-budowlanego, inwestycji, Biura Ogrodnika Miasta oraz Laboratorium Innowacji Społecznych.
Projekty dzielnicowe można składać do 18 marca. Tego samego dnia upływa termin zgłaszania się na warsztaty, których efektem będą projekty miejskie. Formularz dostępny jest na stronie badanialis.pl/warsztatybo. Każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni może też zgłosić swój wstępny pomysł na projekt miejski lub opisać dostrzeganą potrzebę (badanialis.pl/pomyslybo).
Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00 pomocą w przygotowaniu projektów do BO służą pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych. Można też przyjść na spotkania konsultacyjne „Budżet Wieczorową Porą” - do 18.03 w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 17.00-20.00.
Wszystkie informacje na temat gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 (m.in. pula środków dla każdej z dzielnic, liczba wymaganych podpisów, cenniki, formularz wniosku dzielnicowego) można znaleźć na stronie bo.gdynia.pl