1357 (1057) 2019-03-08 - 2019-03-14

Zbiórka krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje 21 marca ambulansową zbiórkę krwi pod hasłem „Pracownicy magistratu krew oddają – gdynian również zapraszają”.
Krwiobus zaparkuje na pl. Wolnej Polski vis á vis Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego) w godz. 9.00-13.00.