1358 (1058) 2019-03-15 - 2019-03-21

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Roz­woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszko­la:
– na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44) w poniedziałki i wtorki w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w go­dz. 15.00-17.00;
– na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 20 marca w godz. 16.30-18.30 do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56).
Program realizowany z funduszu gminy.
***
Przedszkole nr 18 (ul Krawiecka 35) zaprasza dzieci w wieku 2.5- 5 lat (nieuczęszczające na co dzień do przedszkola) 16 marca w godz. 9.30-11.30 na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne.
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” (ul. Bp. Dominika 13a) zaprasza dzieci od 1. roku życia i w wieku 3-6 lat do przedszkola muzycznego oraz chętnych do nauki gry. Tel. 58 622 73 51, kom. 507 428 136.