1358 (1058) 2019-03-15 - 2019-03-21

II Regionalny Konkurs Piosenki Francuskiej

Zachęcona ubiegłorocznym sukcesem Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Halickiej 8 zaprasza do udziału w II Regionalnym Konkursie Piosenki Francuskiej, który odbędzie się 23 marca.
Organizatorzy zapraszają do udziału utalentowanych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: konkurspiosenkisp13@wp.pl.
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.00. Konkurs jest otwarty dla publiczności.
Patronat nad konkursem sprawować będzie prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Konsul Honorowy Francji w Gdańsku Alain Mompert.