1358 (1058) 2019-03-15 - 2019-03-21

Ja w Internecie, czyli bezpłatne szkolenia dla dorosłych gdynian

Trwaja zapisy uczestników bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Szkolenia skierowane są do mieszkańców Gdyni, którzy ukończyli 25. rok życia – w szczególności: osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz seniorów.
W ramach projektu realizowanych będzie 5 modułów szkoleniowych: „Rodzic w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” oraz „Kultura w sieci”.
Każdy uczestnik może wziąć udział w 1 module szkoleniowym, który trwa 12 godzin zegarowych.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (ul. Śląska 35-37) nr tel. 58 761 77 25, e-mail: a.lawniczak@gdynia.pl oraz Dział Marketingu Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Biskupa Konstantego Dominika 17) nr tel. 58 667 98 27, e-mail: z.gajewska@bibliotekagdynia.pl.
Program jest finansowany i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje Społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.