1358 (1058) 2019-03-15 - 2019-03-21

Park Rady Europy dla mieszkańców

Gdynia chce, by Park Rady Europy należał do mieszkańców. Zamierza odkupić teren od właścicieli.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną gminy w sprawie postępowania o zwrot nieruchomości położonej pomiędzy ul. Armii Krajowej, Borchardta i skwerem Kościuszki. Stąd decyzja prezydenta miasta o przystąpieniu do negocjacji z właścicielami.
Teren ten jest od kilkudziesięciu lat ważną częścią przestrzeni publicznej, miejscem wielu aktywności o charakterze publicznym i ogólnodostępnym, a obecnie także miejscem wypoczynku i rekreacji gdynian i turystów. Ten teren powinien pozostać własnością mieszkańców – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.