1359 (1059) 2019-03-22 - 2019-03-28

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Roz­woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszko­la:
– na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44) w poniedziałki i wtorki w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w go­dz. 15.00-17.00;
– na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62) 23 marca w godz. 9.00-14.00.
– dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 3 kwietnia w godz.16.30-18.30 do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszu gminy Gdynia.
***
Szkoła Podstawowa nr 43 (ul. Porębskiego 21) zaprasza przyszłoroczne pierwszaki i 6-latki na pierwsze z trzech spotkań adaptacyjnych, które odbędzie się 23 marca w godz. 10.00-12.00. Podczas spotkania „Co w trawie piszczy?” odbędą się zajęcia rytmiczne, plastyczne i ruchowe.